Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Protest

Poďme spoločne bojovať za nás všetkých - verejný protest!

Vážení spoluobčania,
vzhľadom na neúnosnú situáciu spôsobenú energetickou krízou, vysokou mierou inflácie, prijímaním zákonov a nariadení Vlády Slovenskej republiky, ktoré majú veľký vplyv na rozvrat financií samospráv, sa mestá a obce naprieč celým Slovenskom rozhodli vstúpiť do ostrého štrajku formou protestného zhromaždenia obyvateľov priamo v hlavnom meste - Bratislave.
Protestným zhromaždením, chceme vyjadriť nespokojnosť so súčasnou vládou SR, ktorá dlhodobo prijíma rozhodnutia v neprospech miest a obcí, ignoruje a nerieši konkrétne požiadavky samospráv, ktoré nie sú spôsobené ich činnosťou. Riešenie vzniknutej situácie je výsostne v rukách vlády, ktorá svojou nečinnosťou a mnohokrát nekompetentnosťou privádza k zastavovaniu bežného života ľudí v mestách a obciach. Neúnosné navýšenie cien energií, ktoré zasiahlo náš každodenný život sa bez zásahu štátu riešiť nedá. Členovia vlády nereagujú na prosby a požiadavky zo primátorov a starostov, ktorí zastupujú všetkých obyvateľov, preto chceme spoločne s vami v stredu 22.02.2023 vyzvať predstaviteľov moci v štáte, aby okamžite prestali politikárčiť a venovali sa problémom ľudí, ktorí im udelili mandát na ich zastupovanie.
K prinúteniu kompetentných, aby začali riešiť problémy svojich občanov, je potrebná aj vaša účasť, preto sa na vás obraciame, aby ste sa spoločne s nami zúčastnili tohto protestu v stredu 22.02. 2023 priamo v Bratislave. 

Poďme spoločne bojovať za nás všetkých. ?


Odchod autobusu je 22.02.2023 o 07,00 hod.  pri autobusovej zastávke za nadchodom. 
OBECNÝ  ÚRAD v Dunajove bude dňa 22.02.2023 zatvorený.

 

zskmojekysuce