Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Dodatok č. 3/2023 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dunajov č.01/2015 v znení neskorších úprav

O miestnych daniach, poplatkoch, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  pdfDodatok 3-2023 ku VZN 01-2015 - dane a poplatky 1.83 MB

zskmojekysuce