Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajov č. 04/2023

o správnych poplatkoch, poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Dunajov a miestnych poplatkov obce Dunajov

 pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Dunajov č. 04/2023.pdf 1.71 MB

zskmojekysuce