Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

V roku 1789 bola zriadená farnosť v Ochodnici, ku ktorej boli pričlenené obec Dunajov a Suchá. Prvým ochodnickým kostolíkom bola vlastne malá kaplnka na Vŕšku ešte z obdobia pred vznikom farnosti, zasvätená sv. Martinovi.

V roku 1789 si približne na mieste dnešného kostola, za farára Celestína Kelemena postavili malý, drevený kostol. Zakrátko ho však museli prestavovať, lebo nevyhovoval potrebám rozrastajúcej sa farnosti Ochodnica - Dunajov. Začiatkom druhej polovice 19. storočia sa začala stavba terajšieho kostola. S novým kostolom bola postavená aj terajšia farská budova.

V Dunajove v minulosti slúžila veriacim len kaplnka so zvonicou z konca 19. storočia. Bola to stavba so štvorcovým pôdorysom, hladkou fasádou, veža mala cibuľovitý tvar. Pri renovácii v roku 1968 bola táto časť strednej veže odstránená. V interiéri kaplnky sa nachádzala vzácna polychrómovaná, drevená plastika Madony, ktorú zhotovil neznámy majster. Základný kameň nového moderného kostola osadili v roku 1990, ktorý sa staval ako prístavba kaplnky z konca 19. storočia. Dokončený bol v roku 1996. Kostol je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii.

Po roku 1945 pôsobili v ochodnickej farnosti:
Jozef Kúdela
Július Kalamen
Alojz Furjel
Jozef Noga
Ondrej Sandanus
Milan Zaujec
Pavol Špita
Ján Čepela

V súčasnosti je správcom farnosti Mgr. Ján Findura

Z farnosti Ochodnica pochádzajú kňazi:
- Peter Brisuda, vysvätený v roku 1998 /rodák z Dunajova/
- Ondrej Tarana, vysvätený v roku 2010 / rodák z Ochodnice/

zskmojekysuce