Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obecná knižnica je súčasťou regionálneho - informačného centra v obci. Jej základným cieľom je uspokojovať potreby občanov, ktoré sa týkajú informovanosti, vzdelávania, osobného rozvoja, relaxu a využívania voľného času.

Pri návšteve našej knižnice sa stretnete s množstvom známej i neznámej literatúry. Dospelých čakajú krásne romantické a dobrodružné romány, nájdete tu aj knihy pre zručných majstrov, kuchárov, cestovateľov... Aj deti si prídu na svoje. Nájdu tu rozprávky, príbehy a náučnú literatúru.

Podujatia obecnej knižnice:

  • súťaž o najlepšieho čitateľa
  • súťaž o čitateľskú triedu
  • rozbor literárneho diela
  • periodizácia literárnych dejín
  • literatúra s vianočnou tematikou
  • malý Andersen
  • beseda so žiakmi ZŠ Dunajov

Cieľom knižnice je:
informovať žiakov o prínose a význame kníh, vedieť sa orientovať vo fonde knižnice. Uskutočňuje sa prehliadka príručkového fondu knižnice, prehliadka encyklopédií, slovníkov a praktické cvičenia vo vyhľadávaní kníh.

Obec Dunajov zakupuje každý rok knihy v hodnote 331,99 eur.
Knižničný fond obecnej knižnice k 31.12.2013 činil 5621 kusov kníh.
Počet čitateľov je 220.

Vedúca obecnej knižnice: Dana Brňáková

Otváracie hodiny:
Streda - 15.00 hod - 17.00 hod.
Piatok - 15.00 hod. - 17.00 hod.

zskmojekysuce