Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

História obce siaha až do čias doby Veľkomoravskej, čo dokazujú aj kostrové náleziská. Obec vznikla v druhej polovici 16. storočia (1582) na území Budatínskeho panstva. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1598. V tomto období mala obec 7 domov.

Obyvatelia obce sa zaoberali chovom oviec a poľnohospodárstvom. Pôvodný názov obce bol Dunajow alebo po maďarsky Dunajó.

V 17. storočí zasiahla obec Dunajov valašská kolonizácia. Z Dunajova pochádzal Plančík, člen Jánošíkovej družiny. Nedostatok úrodnej pôdy viedol k vzniku remesiel, hlavne drotárstva a k vysťahovalectvu. Koncom 19. storočia bola v obci postavená kaplnka so zvonicou. Hospodárske oživenie nastalo, keď sa vybudovala košicko-bohumínska železnica.

V roku 1905 sa vybudovala zo zbierok občanov škola, ktorá pozostávala z jednej triedy a bytu pre učiteľa. Prvou učiteľkou bola Ilona Belicová. Do pamäti občanov sa zapísala aj Margita Bremzayová, ktorá vychovala celé generácie žiakov.

zskmojekysuce