Obec je plynofikovaná na 95 %. Technický stav siete je vyhovujúci.