Teritórium obce Dunajov pokrýva signál pevných a 3 mobilných operátorov. Prevádzkovateľ rozhlasového a televízneho vysielania sa v obci nenachádza. Územie obce je dostatočne pokryté signálom rozhlasových a televíznych staníc . Obyvatelia obce môžu taktiež využívať služby káblovej televízie.